Aprovada la proposta socialista per integrar la perspectiva de gènere en la prevenció dels riscos laborals

Les Comissions de Treball i Turisme i d’Economia han aprovat dues altres iniciatives socialistes per impulsar l’autoocupació i l’emprenedoria i per ampliar la mostra de les Enquestes de Població Activa

El Grup Parlamentari Socialista, conjuntament amb els grups Més per Mallorca i Unides Podem, han presentat en la Comissió de Turisme i Treball del Parlament una iniciativa perquè s’integri la perspectiva de gènere en la prevenció dels riscos laborals, la qual ha estat aprovada.

Aquesta iniciativa, tal com ha defensat el diputat socialista Enric Casanova, “parteix del principi d’igualtat, recollit també en els Objectius de Desenvolupament Sostenible, que demanen vetllar per la igualtat real i efectiva entre homes i dones i que s’aprovin polítiques i accions per promoure la igualtat a tots els nivells”.

Casanova ha defensat que la necessitat d’aplicar la perspectiva de gènere a la seguretat i salut en el treball “es deu a dos motius principals: la generalització de la incorporació de les dones al treball remunerat i al fet que es pren l’home com a patró de salut en la definició de malalties i riscos laborals”.

El diputat socialista també ha fet èmfasi en el fet que la càrrega del treball no remunerat és el doble en el cas de les dones, ja que assumeixen, majoritàriament i malgrat les normes de corresponsabilitat, la cura dels infants i el treball domèstic.

“Aquesta dada no és irrellevant a l’hora d’incorporar la perspectiva de gènere a la salut laboral i ignorar aquesta realitat és una discriminació indirecta que afecta la qualitat de vida i salut de les dones”, ha asseverat Casanova.

En particular, aquesta iniciativa insta el Govern d’Espanya “a donar una passa més enllà cap a la igualtat” incorporant la perspectiva de gènere a les polítiques de salut laboral, però també a impulsar l’equilibri d’homes i dones en els òrgans de representació de treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball i a integrar l’enfocament de gènere en les avaluacions dels riscos laborals que poden patir específicament les dones.

Així mateix, s’insta els governs estatal i balear a desenvolupar les eines necessàries per incloure l’impacte diferencial que els accidents de treball i malalties professionals tenen en dones i homes i, a l’executiu autonòmic, a formar en perspectiva de gènere els professionals que intervenen en la salut laboral, tant pel que fa a la valoració dels riscos com amb les conseqüències de les patologies i accidents laborals.

La Comissió de Turisme i Treball també ha aprovat per unanimitat una altra Proposició No de Llei presentada pels grups que donen suport al Govern per la qual insten a l’Institut Nacional d’Estadística a ampliar la grandària de la mostra de l’Enquesta de Població Activa perquè pugui reflectir de manera més acurada l’evolució del mercat de treball de les Illes Balears i per poder explotar la informació de l’EPA de manera significativa per a cadascuna de les illes.

Impuls a l’autoocupació i l’emprenedoria

D’altra banda, la Comissió d’Economia ha aprovat una Proposició No de Llei del Grup Parlamentari Socialista, signada també per Més per Mallorca i Unides Podem, en la qual es proposen mesures per impulsar la consolidació de l’autoocupació i l’emprenedoria.

En concret, el diputat socialista Jordi Marí, ha instat el Govern a realitzar “un estudi estadístic de les principals causes d’abandonament i fracàs dels projectes d’autoocupació i emprenedoria, que serveixi de base d’un futur Pla d’Autoocupació”.

El diputat socialista ha recordat que Balears “continua sent una comunitat pròspera en creació d’empreses i en generació d’oportunitats empresarials”, per la qual cosa el Grup Parlamentari Socialista s’ha proposat enfortir el creixement, la consolidació i la maduració dels projectes d’emprenedoria “com a ens equilibrador d’una competència mercantil justa”, ja que quan hi ha dificultats no les poden afrontar d’igual manera un autònom que una societat mercantil cotitzada.

Per això, Marí ha considerat imprescindible que aquest Pla d’Autoocupació “inclogui mesures per a la consolidació de projectes i plans d’acompanyament específics per a cada fase del cicle de vida dels projectes d’emprenedoria”.

Al cap i a la fi, ha explicat el diputat socialista, “es tracta d’afrontar un cop més els problemes de desigualtat econòmica i social que pugui comportar el sistema capitalista i mercantilista en el qual vivim, al qual se l’ha de corregir en moltes ocasions per a mitigar en la mesura del possible les externalitats negatives”.

Comments are closed