“Situacions excepcionals, mesures excepcionals”, per Pilar Sansó

La COVID 19 ha fet tomballejar totes les societats des de diferents punts de vista: el sanitari, el social i l’econòmic. Aquesta pandèmia mundial ha provocat una crisi mai vista durant els anys que duim de segle XXI i ha fet prendre mesures de diferent índole a tots els governants, tant estatals com regionals.

Està clar que les decisions preses pels governs no sempre són del gust de tothom encara que, des del meu punt de vista, consider que hi ha una diferència abismal si els equips de govern són d’esquerres o són de dretes.

Un exemple d’un govern d’esquerres i progressista és l’encapçalat per la presidenta Armengol, un govern que ha prioritzat, i prioritza la salut de les persones per damunt de tot, un govern que, en aquests moments tan difícils, ha prioritzat ajudar les persones més vulnerables, però també ha ajudat a obtenir liquiditat a les empreses perquè puguin tirar endavant.

A més, en un context en què els ingressos públics han baixat considerablement alhora que ha augmentat la despesa, tant en salut com en ajudes laborals o socials. Per tant, en un any en què s’ha hagut de fer un equilibri pressupostari mai vist.

Per pal·liar els efectes negatius causats per aquesta pandèmia, el Govern de les Illes Balears ha posat en marxa diferents mesures per reactivar l’economia i el turisme. Mesures a curt com a mitjà i llarg termini.

Totes aquestes mesures es plasmen al Pacte de Reactivació de les Illes Balears i que compta amb la col·laboració de la societat civil i política, ja que s’ha consensuat entre govern, patronals i sindicats, com ambé amb els diferents consells i ajuntaments.

Donat que la situació és excepcional, des del Govern s’ha allargat la mà i s’ha demanat la col·laboració a les diferents forces polítiques amb representació parlamentària per aconseguir uns objectius més plurals i el més consensuats possible.

Des d’aquí vull agrair la bona voluntat i les aportacions de grups de l’oposició com Ciudadanos o El Pi, que han entès la importància de les circumstàncies i han millorat el document originari presentat pel Govern amb aportacions positives pel bé de la societat i de la nostra economia.

Em dol, i molt, que altres partits de la dreta no hagin donat suport el Pacte, ni tan sols hagin estat capaços de fer cap aportació. No entenc com el Partit Popular, partit majoritari de l’oposició i que s’omple la boca de ser “amic” del turisme, no ha fet cap aportació a aquest Pacte… o potser és que estan buits d’idees i van a remolc del Govern? Perquè a la presentació del Pacte sí que hi van assistir i van sortir a la foto. O és que només volen això: una foto?

Senyor Company, enfront de situacions excepcionals s’ha de treballar conjuntament per prendre les mesures excepcionals que mereixen les nostres societat, economia i turisme.

O no està d’acord amb algunes de les mesures per al sector turístic que estableix aquest Pacte? O quan es va aconseguir que les Illes Balears desenvolupassin el Pla Pilot Turístic a tot Espanya amb l’arribada de vols procedents d’Alemanya amb estricte compliment dels protocols higiènics i sanitaris.

O amb mesures per promocionar les Illes com a destinació segura, amb campanyes de comunicació tant a mercats emissors internacionals com nacionals per potenciar la imatge de les Illes Balears com a destinació sanitàriament segura i de qualitat.

O amb mesures per millorar la competitivitat i la qualitat del sector turístic de les nostres Illes, com poden ser la dinamització del sector amb l’impuls dels segments estratègics, o potenciar la connectivitat aèria i marítima de les nostres Illes per la qual cosa s’hi destinen, en aquest Pacte 850.000€ o, per una altra banda, millorar la qualitat de l’oferta a través del Decret 8/2020, en tràmit parlamentari.

Senyors i senyores del PP: hi ha molts de motius per donar suport al Pacte per a la Reactivació de les Illes Balears. Però el motiu més de pes és ajudar a tota la societat: treballadors, empresaris, joves, persones que estan a l’atur, col·lectius vulnerables

Prenguin mostra del president del Consell d’Eivissa, del seu mateix partit, que ha posat els interessos generals per damunt dels interessos de partit, i ha donat suport a aquest Pacte.

Em creguin, senyors i senyores del Partit Popular: estam vivint moments molt difícils i es preveu que venguin temps pitjors. Per això, ara més que mai, és hora de remar tots junts, perquè la gent necessita que treballem en la mateixa direcció per sortir-ne al més aviat possible d’aquesta situació.

Es per això que els demanam altura de mires i que deixin al marge el partidisme per posar-se al costat del Govern, dels treballadors i de l’empresariat.

Pilar Sansó
Diputada del PSIB-PSOE al Parlament de les Illes Balears

Comments are closed