Jordi Marí: “El Pla d’Inversions Estratègiques de Balears assentarà les bases de l’economia i el model social de les Illes del futur”

El diputat del Grup Parlamentari Socialista ha ressaltat que es tracta d’una estratègia fruit de la “reflexió col·lectiva, amb participació i consens, i que neix des de la mateixa base de la nostra comunitat”

El Grup Parlamentari Socialista ha defensat en el Ple del Parlament el Pla d’Inversions Estratègiques 2030 de les Illes Balears en tant que “assentarà les bases de l’economia i el model social de les Illes del futur”.

Així ho ha ressaltat el diputat socialista Jordi Marí durant la compareixença del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company, per informar els membres de la cambra autonòmica de l’aprovació d’aquest pla.

“Estam parlant d’un dels pilars més importants del desplegament del finançament extraordinari europeu, el més gran de la història, i que assentarà les bases del sistema productiu de Balears per a les generacions futures i dibuixarà l’economia i el model social de les Illes del futur”, ha realçat Marí.

D’altra banda, el diputat ha ressaltat “la certesa, la seguretat i la confiança que aporta aquesta estratègia”, especialment “enfront d’un escenari incert, confús i inestable en què ens trobam per mor d’una de les majors crisis a les quals s’ha hagut d’enfrontar la nostra societat”.

Per contra, Marí ha asseverat que “amb aquest pla s’evidencia que el Govern de les Illes Balears té un rumb, té un full de ruta clar que aporta estabilitat, confiança, certesa i seguretat”.

El diputat socialista també ha volgut posar de relleu que es tracta d’una estratègia fruit de la “reflexió col·lectiva amb participació i consens, que neix des de la mateixa base de la nostra comunitat: sindicats, patronals, cambres de comerç, associacions, societat civil, partits polítics, institucions…”.

Així, Marí ha recordat que “tothom que ha volgut hi ha participat i tothom que ha volgut ha fet les seves propostes” i ha emfasitzat que aquesta voluntat de diàleg i consens no s’atura en la presentació del pla, sinó que es continuarà durant tot el procés de coordinació i execució dels projectes.

Per la seva banda, el diputat socialista per Formentera, Antonio Sanz, ha destacat alguns dels projectes que es desenvoluparan a l’illa, ressaltant aquells que fan especial referència a la sostenibilitat de l’illa i la preservació del medi ambient.

En aquest sentit, ha volgut emfasitzar que els projectes per a l’illa que conté aquest pla estratègic han estat en tot moment consensuats amb el Consell de Formentera, contràriament al que ha exposat el diputat del Grup Mixt Josep Castells.

“Jo mateix he participat en la selecció dels projectes, en la meva condició de conseller, i els que s’han elegit s’han pactat amb el consell de l’illa, com Formentera Eco o el pla d’ordenació dels fondejos del litoral de Formentera”, ha recordat Sanz.

Comments are closed