El Ple del Parlament aprova per unanimitat una iniciativa socialista perquè les persones d’espectre autista puguin tenir més facilitats per accedir a la sanitat pública

La Proposició No de Llei recull les reivindicacions de la Plataforma del Trastorn d’Espectre Autista, formada per les entitats TEA Menorca, Asperger Eivissa i Formentera, Autisme Balears, Aspi – Ibiza i Asperger Balears

El ple del Parlament ha aprovat per unanimitat una iniciativa impulsada pel Grup Parlamentari Socialista perquè les persones amb alta fragilitat relacional (persones dins l’espectre autista) puguin tenir més facilitat per accedir a la sanitat pública.

L’encarregada d’elaborar i defensar la iniciativa ha estat la diputada socialista Beatriu Gamundí, qui ha exposat, primer de tot, que es tracta d’una iniciativa fruit d’una reunió amb la Plataforma del Trastorn d’Espectre Autista -formada per les entitats TEA Menorca, Asperger Eivissa i Formentera, Autisme Balears, Aspi – Ibiza i Asperger Balears- i que recull les seves reivindicacions.

Així, Gamundí ha explicat que d’entre les reivindicacions d’aquesta plataforma, “clares i específiques”, en destaquen dues: escurçar al màxim possible els temps d’espera a les sales d’espera dels centres de salut i els hospitals i que aquests pacients, especialment en complir la majoria d’edat, puguin estar acompanyats en segons quines proves diagnòstiques, durant les estades a urgències i de manera permanent durant els ingressos hospitalaris.

Específicament, la iniciativa demana al Govern de les Illes Balears que elabori un pla funcional amb mesures per prioritzar l’atenció sanitària d’aquests pacients, sobretot en tot el referent a l’accés a la sanitat. En aquest sentit, Gamundí ha explicat que la mesura més important seria la creació d’una targeta sanitària preferent per a aquests pacients.

“Amb aquesta targeta garantiríem una major equitat per a aquestes persones disminuint les demores a les sales d’espera, essent més flexibles en la durada de les consultes o facilitant tot el possible l’atenció domiciliària”, ha explicat la socialista.

A més a més, la iniciativa insta l’executiu autonòmic a elaborar aquest pla de manera consensuada i pactada amb les entitats que formen part de l’Oficina de Salut Mental de Balears, però també amb qualsevol entitat que treballi amb aquest col·lectiu tot i que no formi part d’aquesta oficina.

Respecte d’aquest pla, la diputada ha destacat la importància que contempli un protocol clar i formació per a tots els professionals, no només els de l’àmbit sanitari sinó també els d’educació i serveis socials.

“Pensam que amb aquesta iniciativa atorgarem una major equitat a aquestes persones”, ha emfasitzat Gamundí, motiu pel qual ha demanat el suport a tots de tots els grups parlamentaris, recordant que la iniciativa ha estat signada conjuntament pels grups que donen suport al pacte de Govern i el grup Mixt.

Comments are closed