El PSIB-PSOE insta el Govern a crear i impulsar l’Agència de Salut Pública per actuar de manera més ràpida i eficaç en crisis sanitàries com l’actual

La iniciativa, impulsada per la diputada socialista Beatriu Gamundí, també insta el Govern a crear, en el si d’aquesta agència, un comitè d’alertes sanitàries per accelerar la presa anticipada de decisions

El Grup Parlamentari Socialista ha registrat en el Parlament una Proposició No de Llei que insta el Govern a crear i impulsar l’Agència de Salut Pública com a organisme públic autònom “amb capacitat per actuar de manera més ràpida i eficaç enfront d’escenaris de crisi sanitària com l’actual”.

La impulsora de la iniciativa és la diputada socialista Beatriu Gamundí, qui explica que aquesta és fruit del procés reflexiu del Pacte de Reactivació, durant el qual s’ha fet èmfasi en la necessitat de dotar l’Estat i les Comunitats Autònomes d’instruments útils per enfortir les polítiques públiques de Salut.

“Una pandèmia com l’actual ens obliga a plantejar-nos profundament les polítiques de salut pública de què disposam per combatre-la”, assevera la diputada, motiu pel qual aquesta iniciativa insta l’executiu autonòmic “a fer els canvis normatius que calguin per disposar de més recursos i instruments per fer front a aquesta crisi sanitària i d’altres futures que puguin esdevenir”.

Tal com explica Gamundí, la proposta demana la creació de l’Agència de Salut Pública com a organisme autònom “àgil, flexible i capaç d’oferir respostes als reptes de la salut pública a les Balears mitjançant la vigilància, la prevenció, la promoció i el control de les polítiques de salut pública”.

Així mateix, la proposta demana al Govern que creï, en el si d’aquesta agència, un comitè d’alertes sanitàries per vigilar l’evolució de crisis de salut pública amb l’objectiu de prendre decisions de manera anticipada i, en conseqüència, protegir la població de les Illes Balears.

Cal recordar que la Llei de Salut Pública autonòmica de 2011, aprovada pel govern de Francesc Antich, ja preveia la creació de l’Agència de Salut Pública de les Illes Balears, però el govern del PP decidí suprimir-la derogant els articles que la regulaven a través de la llei de pressuposts generals de 2012.

Comments are closed