El PSIB-PSOE proposa reforçar els accessos als centres educatius per fer-los més segurs amb la col·laboració de protecció civil i voluntariat educatiu

També s’han registrat dues altres proposicions no de llei en el Parlament per instar el Govern de les Illes Balears a reforçar el programa de policies tutor i per seguir millorant el sistema educatiu

El Grup Parlamentari Socialista ha registrat en el Parlament de les Illes Balears una Proposició No de Llei per millorar els accessos als centres educatius i fer-los més segurs per a tothom, especialment per als infants, a través de la col·laboració entre les administracions públiques i les entitats de voluntariat, ja siguin protecció civil o voluntariat educatiu.

L’impulsor de la iniciativa és el diputat socialista Enric Casanova, qui explica la necessitat d’aquesta proposta en el fet que “les mesures de seguretat per fer front a la pandèmia en els centres educatius han comportat canvis tant en la manera d’accedir als centres com en les hores d’entrada i sortida, fet que pot generar complicacions en el trànsit rodat al voltant dels centres”.

Aquest fet, destaca Casanova, “fa que sigui molt necessari garantir que els accessos als centres es faci de forma ordenada i segura, alhora que es respecten totes les mesures de seguretat i distanciament social, les quals són imprescindibles”, alhora que posa de relleu la bona tasca de les entitats de voluntariat respecte d’això, recordant que ja actuen en altres situacions d’aglomeracions en els seus municipis.

El socialista recorda que, fins aleshores, “aquesta tasca l’han duta a terme les policies locals, que han col·laborat perquè les entrades i les sortides siguin segures, evitant aglomeracions i embussos”. Ara bé, continua Casanova, “amb la nova normalitat potser es faci necessari incrementar les intervencions, cosa que no sempre serà possible”.

És per aquest motiu que el diputat ha registrat aquesta iniciativa en la cambra autonòmica, instant el Govern a facilitar, amb la col·laboració dels consells insulars i els ajuntaments, la implementació de mesures que garanteixin uns accessos segurs a les escoles a través de les entitats dels diferents àmbits del voluntariat “amb l’objectiu de col·laborar en el desenvolupament de protocols de seguretat i de la fluïdesa circulatòria al voltant dels centres educatius”.

A més a més, per garantir que pugui ser així, també es demana a l’executiu autonòmic i a la resta d’administracions locals que posin a disposició d’aquestes entitats tot allò que necessitin perquè puguin dur a terme aquesta tasca amb les mesures necessàries per garantir la seguretat de tothom.

Policies tutor i reforç del sistema educatiu

D’altra banda, Casanova també ha impulsat altres dues Proposició No de Llei per instar el Govern de les Illes Balears a reforçar el programa de policies tutor als municipis de les Illes Balears i a seguir reforçant el sistema educatiu aquest curs.

Tal com defensa Casanova, “el servei de policies tutor s’ha convertit en un servei de referències i suport per als centres per aconseguir que tot l’alumnat avanci dins el sistema i per evitar gran nombre d’abandonaments escolars primerenc i reduint l’absentisme escolar”.

Aquest programa s’ha evidenciat especialment important durant la crisi de la COVID-19, i gràcies a les actuacions dels policies tutor -més de 7.200 durant l’Estat d’Alarma- es va aconseguir tornar a connectar més de 800 alumnes que havien deixat de tenir contacte amb els centres educatius.

Així mateix, en una altra iniciativa, el Grup Parlamentari Socialista insta el Govern de les Illes Balears a seguir reforçant el sistema educatiu de la nostra Comunitat Autònoma, com s’està fent des de 2015, amb un increment del pressupost de més del 25% en cinc anys.

“Davant d’una situació d’incertesa i de l’obertura d’un nou escenari, amb l’elaboració i aprovació d’uns pròxims pressupostos, consideram que és el moment de plantejar línies que ens ajudin a seguir avançant cap a una millora general del nostre sistema educatiu”, exposa Casanova.

La iniciativa fa especial menció al reforç de les mesures de seguretat i salut en els centres educatius, en la construcció de noves infraestructures i millora de les existents, en l’ampliació tant de les plantilles de professionals docents com dels no docents o continuar amb el procés de digitalització efectiva.

Comments are closed