El PSIB-PSOE registra una iniciativa en el Parlament per garantir el dret a l’aigua potable i evitar que es pugui convertir en una mercaderia

El diputat socialista Joan Ferrer, impulsor de la iniciativa, considera “un fet inquietant” que l’aigua es puguin considerar bé de mercat, com ja passa a Califòrnia, on cotitza al mercat de futurs de matèries primeres

Amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua, que es commemora cada 22 de març, el Grup Parlamentari Socialista ha registrat una iniciativa en el Parlament de les Illes Balears per garantir el dret a l’aigua potable i evitar que es pugui convertir en un bé de consum amb el qual mercadejar, com ja passa als Estats Units.

El disputat socialista Joan Ferrer, impulsor de la iniciativa, explica que “tots els éssers vius depenem de l’aigua, però un de cada tres habitants del planeta viuen sense poder accedir a aigua potable, i més de la meitat de la població mundial no disposen d’un sistema adequat de sanejament”.

L’ONU ha dedicat aquest Dia Mundial de l’Aigua a reflexionar sobre el valor d’aquest bé essencial per a la vida i a estudiar la manera com ho podem fer per protegir aquest valuós recurs que, recorda, va ser reconegut oficialment com un dret humà el 2010 per la mateixa organització, explica Ferrer.

El socialista posa l’accent en “involucrar la ciutadania en el coneixement i el valor de l’aigua com un element bàsic de les nostres vides”, però també “en la implicació i la corresponsabilitat de totes les institucions implicades en la gestió del cicle de l’aigua, des de les municipals a les europees, que han de fer possible garantir el dret a l’accés a l’aigua”.

En aquest sentit, Ferrer és contundent a l’hora de demanar als estats “que escullin entre especular amb un dels recursos més escassos del món, capaç de generar guerres o legions de refugiats ambientals, o garantir el seu bon ús mitjançant una adequada gestió”.

És per això que el socialista descriu com “un fet inquietat” que l’aigua i el seu aprofitament es puguin considerar un bé de mercat, com ja passa a Califòrnia -va començar a cotitzar el desembre de 2020 en el mercat de futurs de matèries primeres de Wall Street per mor de la seva escassetat-, d’aquí la importància d’insistir en el fet que l’aigua no sigui considerada una mercaderia, sinó un dret humà i un bé comú essencial per a la vida.

A través d’aquesta Proposició No de Llei, i més concretament, es demanarà a la cambra autonòmica que reconegui el dret humà a l’aigua potable i al sanejament com un dret necessari per a la vida alhora que s’instarà el Govern de les Illes Balears, el Govern d’Espanya i la Comissió Europea a garantir el dret a l’aigua de bona qualitat reconeixent que la millor manera d’assolir-ho és mitjançant el control públic.

Així mateix, s’instarà aquestes tres administracions a declarar l’aigua com un bé comú essencial per a la vida i que, com a tal, no pot ser classificat com una mercaderia o un actiu financer amb el qual comerciar i que la propietat i la gestió del cicle de l’aigua han de ser públiques. Respecte d’això, també es demana a l’executiu estatal i a l’europeu a excloure l’aigua dels acords comercials internacionals.

També se sol·licitarà a les diferents administracions que fomentin pràctiques sostenibles que protegeixin l’ecologia dels cicles de l’aigua i a mantenir la qualitat de l’aigua dels nostres aqüífers.

Aquesta iniciativa s’emmarca en el Dia Mundial de l’Aigua i s’ha registrat en una setmana que ha posat en el punt de mira l’acció sostenible per a un planeta millor i per avançar en la lluita contra el canvi climàtic.

Cal recordar que, a més del 22 de març, dia en el qual es va commemorar el mencionat Dia Mundial de l’Aigua, el 26 de març se celebrà el Dia Mundial pel Clima i el 27 de març, l’acció coneguda com a l’Hora del Planeta.

Comments are closed