Els socialistes voten a favor del Projecte de Llei que reafirma “les mesures que han salvat vides” i preveu la creació de l’Agència de Salut Pública de Balears

Bona: “Tant els ciutadans com el Govern han demostrat estar entre els més responsables i eficients del país i d’Europa pel que fa a la gestió d’aquesta crisi sanitària”

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat, amb el vot a favor del Grup Parlamentari Socialista, el Projecte de Llei del Decret llei 5/2021, de modificació de la Llei de Salut Pública de 2010 i del Decret Llei 11/2020, a través del qual es reafirmen “les mesures que han pal·liat l’extensió de la pandèmia i preservat la vida i la salut de les persones a la nostra Comunitat Autònoma”.

Així ho ha explicat el diputat socialista Carles Bona, qui ha exposat que aquesta modificació de la Llei de Salut Pública concreta les mesures preventives que poden adoptar-se per les autoritats sanitàries autonòmiques per tutelar la salut pública en situacions de risc i quan així ho exigeixin raons sanitàries d’urgència o necessitat i, en particular, per controlar les malalties transmissibles.

El socialista ha explicat que, específicament, el que es fa amb aquest Projecte de Llei és “implementar, desenvolupar, enfortir i millorar les legislacions relatives a Salut Pública per disposar de més recursos i instruments davant d’escenaris com l’actual i permetre una millor coordinació entre l’Estat i les comunitats autònomes”.

També, el diputat ha defensat l’actuació del Govern de les Illes Balears i de la Conselleria de Salut al llarg de la crisi sanitària, que encara perdura. “Enfront de totes les crítiques formulades, cal recordar que les mesures han estat positives, i tant els ciutadans com el Govern han demostrat estar entre els més responsables i eficients del país i d’Europa pel que fa a la gestió d’aquesta crisi sanitària”.

“A les Illes Balears s’han salvat moltes vides, i la prova és el baixíssim excés de mortalitat a les Balears el 2020 en comparació amb la resta de comunitats”, ha exposat Bona, recordant que aquesta xifra no és fruit únicament del fet insular, ja que és deu vegades inferior al de Canàries.

Creació de l’Agència de Salut Pública

Així mateix, aquesta nova norma també contempla la creació de l’Agència de Salut Pública de les Illes Balears, un organisme que ”permetrà no només la gestió de les situacions de crisi i d’emergència que constitueixen un risc per a la salut de la població, sinó també l’avaluació i anàlisi de dades en salut per a una millor presa de decisions, amb la finalitat de contribuir a la millora de la salut de la ciutadania”.

Bona també ha elogiat les mesures contemplades en aquest projecte de llei en tant que “han demostrat el seu bon funcionament, no només salvant vides, sinó també possibilitant una recuperació econòmica que s’està produint a gran velocitat, especialment si la comparam amb els 10 anys que van tardar en sortir de l’anterior crisi”.

Per la seva banda, el diputat per Formentera, Antonio Sanz, ha elogiat que el projecte de llei aprovat avui és fruit “dels esforços fets pel Govern i per totes les administracions durant la pandèmia” i ha posat de relleu “la coordinació entre aquestes administracions” durant tota la crisi sanitària, sempre “pel bé comú, que és la salut i que és l’objectiu d’aquest projecte de llei que aprovam avui”.

Així, Sanz ha argumentat el seu vot a favor d’aquesta normativa perquè aporta “seguretat jurídica i crea l’Agència de Salut Pública de les Illes Balears, que servirà per avançar-nos si ve una pròxima pandèmia”.

Comments are closed