Els socialistes impulsen en el Parlament de les Illes Balears una iniciativa perquè no es discriminin les persones migrades a l’hora d’accedir a un lloguer

Joan Ferrer, impulsor de la iniciativa, ressalta que són diversos els estudis que indiquen que la barrera idiomàtica, l’accent, els trets racials o la indumentària són supòsits de discriminació per accedir a un habitatge

El Grup Parlamentari Socialista ha registrat en el Parlament de les Illes Balears una Proposició No de Llei per evitar que les persones migrades pateixin situacions de discriminació quan pretenen accedir al lloguer d’un habitatge o convertir-se’n en propietaris.

“Amb aquesta iniciativa, allò que volem és atendre un problema que està succeint des de fa temps, com és el de la discriminació que pateixen les persones migrades per accedir a un habitatge”, tal com explica el diputat socialista Joan Ferrer, impulsor d’aquesta Proposició No de Llei.

Segons exposa Ferrer, són diversos els estudis que indiquen que “hi ha formes implícites o explícites de discriminació a aquestes persones”, les quals es manifesten de maneres diferents.a

Així, el socialista destaca la barrera idiomàtica com un primer supòsit de discriminació. “Quan aquestes persones telefonen a una agència per interessar-se per un anunci, la barrera idiomàtica o l’accent ja determinen que puguin ser tractades d’una manera discriminatòria per motius d’origen”, emfasitza.

Però també està demostrat, remarca el diputat, “que els trets racials o la indumentària, en moltes ocasions, indueixen que la persona sigui rebutjada per accedir al lloguer”.

“A les persones migrades se les pressuposa una precarietat econòmica i, en moltíssims de casos i en les mateixes condicions, se les demanen moltíssims més requisits que els que es demanen a una persona de nacionalitat espanyola o nascuda a la Unió Europea”, destaca Ferrer.

En aquest sentit, el socialista ressalta que “a les persones migrades extracomunitàries se les demanen més avals i garanties, i se les inclouen clàusules abusives als contractes de lloguer, que provoquen que finalment hagin de rebutjar-lo perquè no les poden atendre”.

Una altra situació que provoca discriminacions a l’hora d’accedir a un lloguer és que la persona tengui fills, a les quals també és habitual que se les demani una documentació excessiva, denuncia Ferrer.

“Hi ha casos en els quals l’agència de lloguer o la persona que lloga ha modificat el perfil o, directament, diu que l’anunci ja no existeix o que l’habitatge ja ha estat llogat per evitar que pugui ser llogat per aquesta persona, a la qual vol excloure”, critica el socialista.

En concret, la Proposició No de Llei demana que les administracions, des de les locals al Govern d’Espanya, es coordinin per evitar aquestes situacions de discriminació i també que la futura Llei d’Habitatge estatal inclogui mecanismes per evitar aquestes discriminacions.

Finalment, Ferrer recorda que el Grup Parlamentari Socialista en el Congrés dels Diputats té registrada una Proposició de Llei Integral d’Igualtat de Tracte i no Discriminació que inclou aspectes concrets per evitar la discriminació en l’accés a l’habitatge.

Comments are closed