El Parlament expressa el rebuig a noves grans superfícies comercials a la zona de Platja de Palma, a iniciativa socialista

D’altra banda, la Comissió de Salut del Parlament ha aprovat mostrar el suport de la cambra a l’Organització Mundial de la Salut (OMS) en la seva tasca per fer front a la pandèmia de la COVID-19

El Grup Parlamentari Socialista referma el seu compromís amb la protecció de l’entorn i el comerç de proximitat a la Platja de Palma, amb una iniciativa aprovada a la Comissió de Medi Ambient del Parlament, per instar el Govern, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma a continuar vetllant pel compliment de la normativa vigent que regula i limita les grans superfícies comercials en aquesta zona, una de les que més pressió residencial i turística suporten.

La impulsora de la iniciativa és la diputada Mercedes Garrido, qui ha explicat que els principals arguments per no acceptar nous equipaments comercials que superin determinades dimensions són “l’enorme pressió que pateix la zona i les conseqüències negatives dels grans centres comercials en la mobilitat, el medi ambient i el comerç de proximitat”.

Respecte d’això, Garrido ha destacat que “és evident que una nova activitat comercial d’abast de tota l’illa, com podries ser un establiment de més de 70.000m2 a ses Fontanelles, tendria impactes molt negatius sobre la mobilitat, el medi ambient i la cohesió social”.

Cal recordar que la legislació de comerç balear no inclou la regulació de l’ordenació territorial de l’àmbit comercial, la qual recau en els consells insulars, que han de trobar l’equilibri entre el foment del sector comercial i la utilització del sòl destinat a activitats comercials.

En aquest sentit, el Consell de Mallorca va aprovar el Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials (PECMa) l’abril de 2019, el qual estableix que no es poden construir equipaments comercials de més de 4.000m2 en aquesta zona de l’illa.

A més del PECMA, Garrido ha referenciat la coneguda com a Directiva Bolkenstein com el marc legal de referència en qüestions urbanístiques, d’ordenació del territori i comercials, fent especial menció a les limitacions a les activitats econòmiques que preveu, les quals s’han de supeditar sempre a “l’interès general”.

Respecte d’això, la diputada ha fet constar “la reiterada jurisprudència del Tribunal de Justícia Europeu” que identifica, com a raons d’interès general, la protecció dels consumidors, la protecció del medi ambient i l’entorn urbà, l’ordenació del territori, la conservació del patrimoni històric i artístic, la protecció del paisatge i l’impacte sobre la mobilitat.

Tot i que la proposta aprovada se centra especialment en l’àrea de la Platja de Palma, també fa extensiva la protecció a tota l’illa, instant a les administracions a aplicar el PECMA “a tots els projectes d’equipament comercials de Mallorca, en tant que es tracta d’una norma l’objectiu de la qual és protegir el comerç de proximitat”.

Suport a l’Organització Mundial de la Salut

D’altra banda, la Comissió de Salut ha aprovat mostrar el suport del Parlament a l’Organització Mundial de la Salut (OMS) en la seva tasca per fer front a la pandèmia de la COVID-19 i a instar els governs autonòmic i estatals a continuar seguint les seves indicacions en la gestió de la crisi sanitària.

Així mateix, la iniciativa, impulsada pel diputat socialista Juli Dalmau, qui ha destacat “el paper fonamental d’aquest organisme en la recerca i distribució d’una vacuna i la indispensable aportació dels estats per poder avançar en aquest sentit”, demana al Govern d’Espanya que hi continuï col·laborant amb l’OMS per donar una resposta conjunta a l’emergència sanitària, com també per afrontar futures amenaces sobre la salut pública i garantir l’accés universal de la població als sistemes de salut.

Comments are closed