Calvo: “La Ponència del 40è Congrés del PSOE aborda el moment crucial i de transformacions cabdals que marcaran la dècada que estam vivint”

El coordinador de la Ponència Marc del 14è Congrés del PSIB-PSOE, Pere Joan Pons, ha convidat la militància a participar del procés “que dissenyarà el full de ruta de la pròxima dècada” a través de les esmenes

El PSIB-PSOE ha organitzat una nova trobada amb la militància, en aquesta ocasió per debatre sobre la Ponència Marc del 40è Congrés del PSIB-PSOE, i que ha comptat amb la participació d’Aina Calvo, redactora de la ponència federal, i de Pere Joan Pons, coordinador de la Ponència del 14è Congrés del PSIB-PSOE.

Aina Calvo, redactora del capítol “Transició ecològica justa i biodiversitat” de la Ponència federal, ha destacat que el text “aborda el moment crucial i de transformacions econòmica i social cabdals que marcaran la dècada que estam vivint”.

“La ponència definirà la mirada compartida de la socialdemocràcia espanyola per als quatre anys, però va molt més enllà”, ha destacat, fent èmfasi en “el moment tan particular de canvi de cicle en què ens trobam”.

En aquest mateix sentit, Calvo ha insistit en el fet que “l’escenari nou de pandèmia que hem viscut i vivim, no modifica els nostres principis com a partit”, sinó que “renoven el nostre compromís amb l’enfortiment dels serveis públics i amb un Estat de les Autonomies que han estat fonamentals per salvar vides”.

Una de les premisses que marquen un dels punts més importants de la ponència, tal com ha explicat Calvo, és la salut i la manera com aquesta depèn “irremeiablement” de la protecció de la biodiversitat. “Ja no ho podem limitar a un compromís verd o ecològic, que també, sinó que la protecció de la biodiversitat té un rere fons de protecció, fins i tot, de l’espècia humana”.

Altres dues senyes d’identitat de la Ponència Marc que ha destacat Calvo han estat el feminisme i l’ecologisme. “Som un partit al qual aquests dos principis ens maquen i sempre ens han acompanyat”, ha incidit.

Així mateix, ha destacat un tercer eix vertebrador, àmpliament relacionat amb els joves, els quals ha explicat que estan presents de manera transversal a tot el document. “El concepte de ‘justícia intergeneracional’ està molt present en el document, perquè tenim un deure com a generació per fer que el nostre llegat sigui segur, de progrés, just i perdurable en el temps”.

Calvo també ha volgut posar de relleu que els fons europeus són un altre dels temes que ocupen gran part de la ponència federal. “Són fonamentals per vertebrar el futur i no podem deixar de recordar que són fruit d’una mirada alternativa a l’enfocament de la crisi anterior, gràcies al lideratge a europea de la socialdemocràcia”.

Finalment, Calvo ha explicat que “una altra gran idea que travessa la ponència és la de la recuperació”, recordant que “ens trobam en un moment cabdal per al nostre futur, després de mesos d’incerteses”.

L’acte l’ha presentat Pere Joan Pons, coordinador de la Ponència Marc del 14è Congrés del PSIB-PSOE, qui ha convidat a tota la militància a aprofitar “l’oportunitat per debatre i reflexionar” que suposen els processos congressuals a través de la presentació d’esmenes “per dissenyar el full de ruta dels socialistes per a la pròxima dècada. És una bona notícia que tornem a estar en mode de reflexió”.

Comments are closed