Què és la Conferència Política?

La Conferència Política del PSIB-PSOE és un òrgan del partit al qual se li dona potestat per elaborar el programa electoral i que incorpora aportacions externes després d’un procés d’anàlisi i propostes internes i externes.

Durant un mes, el document marc elaborat pels coordinadors de la Conferència Política rebrà aportacions de les agrupacions socialistes locals i també externes de la societat civil, que es recolliran en un seguit de reunions de treball amb entitats, col·lectius i particulars, però també d’actes sectorials que s’obriran al públic general.

És un treball col·laboratiu que desembocarà en el nostre programa electoral per a les eleccions del 28 de maig.

L’acte central de la Conferència Política del PSIB-PSOE serà els dies 25 i 26 de març a Calvià (Peguera)

#GarantiaDeFutur

Document Marc de la Conferència Política del PSIB-PSOE 2023

Actes sectorials de la Conferència Política

Els actes sectorials de la Conferència Polític són un procés de diàleg participatiu de la societat civil per aportar i redactar un document marc que ens servirà per elaborar el programa electoral per a les eleccions del 28 de maig.

Una vegada més, el PSIB-PSOE posa la nostra organització com a eina de transformació per fer política amb la participació de les persones, que coneixen de primera mà un àrea o un sector.

Per al Partit Socialista és fonamental fer política amb la participació d’entitats i associacions.

Reflexions al voltant de la Conferència Política del PSIB-PSOE

A continuació trobareu algunes reflexions al voltant d’alguns dels temes que tractarem a la Conferència Política del PSIB-PSOE redactats per els seus coordinadors i equips dels diferents eixos.

Bústia de suggeriments. Ens vols fer arribar alguna proposta?

He llegit i accept les condicions de la LOPD