“El Obrero Balear”: 120è aniversari (1900-2020)

El Obrero Balear” va ser una publicació editada com a òrgan de la Federació Socialista Balear (FSB) entre el 8 de desembre de 1900 i el mes de juliol de 1936. Aquest mes de desembre de l’any 2020 es celebra el 120è aniversari amb un número especial commemoratiu.

La majoria de les publicacions de “El Obrero Balear” són en castellà, però també trobam articles escrits en català. Divulgà texts de caràcter socialista-marxista, i també oferí informació sobre els moviments sindicals, articles sobre les condicions de la vida obrera treballadora, i anunciava les convocatòries dels òrgans del partit (processos congressuals, assemblees locals, i mítings dels i les dirigents de l’època).  En destacaren com a directors: Antoni Maria Alzina, Llorenç Bisbal, Jaume Mari, i Francesc Roca.

Ara gràcies a la cessió de la Biblioteca de Can Sales de Palma al PSIB-PSOE, pots trobar digitalitzats tots els números a la nostra plana web. 

Accedeix a la digitalització completa de "El Obrero Balear" (1900-1936)